Skip to content
Home » Hoe ziet de toekomst van gezondheid & zorg eruit?

Hoe ziet de toekomst van gezondheid & zorg eruit?

  Hoe zou de toekomst van gezondheid & zorg eruit kunnen zien als andere waarden bepalend zijn?

  In 2022 faciliteerde ik op de Dutch Design Week een inspirerende en interessante sessie over de toekomst van health & care. De workshop was een samenwerking tussen de Embassy of Health van World Design Embassies, DesignLab University of Twente, Philips Design en Amsterdam UMC.

  Met een diverse groep mensen met achtergronden in zorg, design en onderzoek verkenden we het transdisciplinaire gebied van ‘design for health’. We bespraken welke waarden dominant zijn in het gezondheids(zorg)stelsel in Nederland en wat de impact daarvan is op hoe we ons gedragen, welke rol verschillende instanties hebben en wat de impact op onze samenleving is.

  Dat ons stelsel zal veranderen is – met trends als toenemende vergrijzing, tekort aan zorgpersoneel en de kansen van nieuwe technologie en digitalisering – duidelijk.
  Maar hoe zou die toekomst eruit kunnen zien en wat vinden we daarin wenselijk? En wat niet?

  Met behulp van de Responsible Futuring aanpak, waaraan ik vanuit mijn rol als moderator bij DesignLab University of Twente mag mee-ontwikkelen, verkenden we alternatieve perspectieven op gezondheid en zorg.

  Bijvoorbeeld: wat als…

  •  💚Gezondheid en zorg meer vanuit de gemeenschap wordt aangevlogen en het verschil tussen professionele/betaalde en informele/onbetaalde zorg er niet meer is? Wat betekent dat dan voor de inrichting van ons leven? Voor 40urige werkweken? Wat is dan de definitie en het belang van ‘werk’? Hoe kunnen we ouderen met een bak aan levenservaring dan een nieuwe positie geven in onze samenleving?
  • 💚 We streven naar chronische gezondheid en – voorbij preventie – sturen op gezonde gewoontes? Wat zou dan de rol van een huisarts zijn? En wat betekent dat dan voor wat er in onze supermarkten ligt?

  Het resultaat: een set van interessante vragen om toekomsten en de impact op de samenleving te verkennen en een mooie basis voor een mogelijk onderzoeksprogramma.