Skip to content

Praktijkvoorbeeld: Sensire

Onboarding van nieuwe collega's

In 4 dagen bedachten we samen met Sensire een nieuw concept voor het onboarden van nieuwe medewerkers. Je leest het goed, in 4 werkdagen! In deze case leggen we je uit waarom, maar nog belangrijker: hoe we samen met Sensire een slimme app ontwikkelden met inmiddels al meer dan 2.000 actieve gebruikers.

Kenmerken
Grootste zorgorganisatie in de Achterhoek
Verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg
Ruim 3.000 medewerkers
Samenwerken aan digitale strategie

Uitdaging

De vraag naar zorgprofessionals is groot. Super belangrijk dus om nieuwe medewerkers een warm welkom te geven, ze goed te ‘onboarden’ en te behouden. MDesignThinking ging samen met een multidisciplinair team van zorgorganisatie Sensire aan de slag met de volgende uitdaging:

Hoe kunnen we nieuwe collega’s een warm welkom geven met een samenhangend belevingsconcept voor de eerste 100 dagen, zodat ze zich snel op hun gemak en plek voelen?

Aanpak

In twee creatieve sessies ontwierpen we met behulp van de customer journey de ervaring die Sensire nieuwe medewerkers wil geven.

Sessie 1: het hart

De eerste sessie ging over ‘het hart’. Wat verstaan we onder een warm welkom? Hoe voelt het? Is het als een uitgestoken hand bij een zakelijke begroeting of meer richting een vriendschappelijke omhelzing? Wat is de identiteit van het Sensire werkgeversmerk? Welke waarden zijn belangrijk?
Met behulp van het archetype model is bepaald wat het karakter van het werkgeversmerk is en bepaalden we de positionering.
Met verschillende creatieve technieken werden vervolgens alle zintuigen geprikkeld. We verzamelden metaforen in beeld, woord en muziek om de gewenste beleving van ‘een warm welkom’, passend bij het werkgeversmerk, te definiëren.

Sessie 2: het hoofd

In de tweede sessie stond de vraag ‘hoe ziet het warme welkom eruit?’ centraal. Hoe en wanneer ervaar je als nieuwe medewerker het warme welkom? Met welke concrete uitingen, producten, diensten kom je in aanraking of welke evenementen vinden plaats? En hoe zorgen ze er samen voor dat de gewenste beleving wordt waargemaakt?

In een creatieve brainstormsessie bedachten we een veelheid aan ideeën voor de verschillende hoofdstukken tijdens je eerste 100 dagen: van de manier waarop je sollicitatie verloopt tot je helemaal ingeburgerd bent op je nieuwe werkplek.

We kozen een aantal winnende ideeën die zorgen voor piekmomenten in de eerste 100 dagen als nieuwe medewerker.

Resultaat

De resultaten van de 2 sessies zijn uitgewerkt naar een belevingsconcept. In samenwerking met Sensire schreef MDesignThinking daarvoor een manifest, ontwierp de customer journey en de concepten die daar onderdeel van zijn.

Het manifest beschrijft het gevoel dat Sensire aan nieuwe medewerkers wil meegeven. Een aspiratief concept, vastgelegd in beeld en woord. De customer journey dient als blauwdruk en maakt concreet hoe de eerste 100 dagen eruit zien. Van eerste moment van solliciteren tot aan dag 100: wat doet een nieuwe medewerker, wanneer, met wie heeft hij contact? Wat is de ervaring die bij elk contactmoment blijft hangen?

Het manifest en de customer journey geven richting en een toetsingskader voor alle te ontwikkelen producten, diensten en andere uitingen waar nieuwe medewerkers tijdens hun eerste 100 dagen mee in aanraking komen. Enkele highlights:

  • Een vast contactpersoon vanaf moment van je sollicitatiegesprek met warme overdracht op je eerste werkdag
  • Een introductiedag samen met andere ‘newbees’
  • Een buddy als vraagbaak tijdens de eerste 100 dagen
  • Een inwerkprogramma op maat die je nog enthousiaster maken over je nieuwe werkgever. Opties zijn te bekijken en plannen in de onboardingapp
  • Onboardingapp als digitale, inspirerende en gebruiksvriendelijke omgeving om nieuwe medewerkers efficiënter te onboarden en op een speelse manier mee te nemen in de wereld van Sensire.
“Deze sessies met Maartje zijn de basis geweest van het welkomstprogramma zoals we dat nu aan het implementeren zijn. Door de verschillende creatieve werkvormen werden alle collega’s geprikkeld om een waardevolle bijdrage te leveren. Dit heeft een prachtig concept opgeleverd.”

Karolien Beijers

Senior Communicatie Adviseur Sensire

Onboarding app

Het concept voor de onboardingapp is in een design sprint van 4 dagen (!) met Frontis verder uitgewerkt en daarna gerealiseerd. Momenteel maken 2000 collega’s gebruik van de app.