Skip to content

Consumer Insights

Benieuwd wie jouw klanten zijn en wat hun drijft? Dan is een consumer insights traject wellicht wat voor jou.

Met verschillende onderzoekstechnieken zoals context mapping, storytelling en interviewen, en design tools zoals doelgroep piramides, customer journeys en persona’s help ik je inzicht krijgen in wie je doelgroep is, wat hun wensen en behoeften zijn en waar de pijnpunten en frustraties zitten.

Aan de hand van onderstaande stappen leggen we de kansen voor innovatie bloot.

1. Vraagstuk + doelgroep verkenning. Samen verkennen we het vraagstuk. Wat weten we al en wat nog niet? Wat is de vraag achter de vraag? En wie is precies de doelgroep? Met welke criteria kunnen we de doelgroep onderscheiden en vinden, zodat we met de juiste mensen in gesprek gaan?

2. Passende onderzoeksmethodiek kiezen. Als we weten wie de doelgroep is en wat we ze willen vragen, kiezen we de meest geschikte onderzoeksmethodiek. Ik zet de volgende methodieken in voor kwalitatief onderzoek. Bij grote projecten werk ik hiervoor samen met onderzoeksbureaus uit mijn netwerk.

    • Context mapping: generatieve onderzoeksmethode waarin 6-10 mensen uit de doelgroep met individuele opdrachten bewust wordt gemaakt van hun gedrag en gewoontes en zo wordt voorbereid op een creatieve groepssessie waarin verder wordt ingezoomd op ervaringen uit het verleden en wat dit betekent voor toekomstige behoeften. Bijvoorbeeld over hoe het is en wat er komt kijken bij het verlenen van mantelzorg voor iemand met dementie
    • Storytelling: aan de hand van 1 prikkelende vraag worden deelnemers uitgenodigd een persoonlijk verhaal te delen. Uit een set van 50-100 verhalen komen de belangrijkste thema’s naar boven die een rol spelen binnen een bepaalde context. Bijvoorbeeld ervaringen rondom samenwerken op afstand in de eerste coronagolf
    • Interviews: in groepen of 1 op 1 in gesprek met de doelgroep. Vaak ook door gebruik te maken van creatieve opdrachten krijg je inzicht in ervaringen en dieperliggende behoeften, motivaties en wensen. Bijvoorbeeld rondom digitale consulten met je diëtist.

3. Inzichten ophalen. De fase van het ‘veldwerk’ waarin we met de doelgroep in gesprek gaan en inzichten ophalen.

4. Inzichten analyseren. Alle opgehaalde inzichten worden geanalyseerd. Desgewenst in samenwerking met collega’s uit jouw organisatie. We gebruiken verschillende design tools en templates om de inzichten te structureren en vast te leggen. De tools en templates helpen om inzichten te doorgronden en duiden.

5. Kansgebieden identificeren.  De inzichten worden tegen het licht van jouw organisatie en jullie uitdagingen gehouden. We bepalen de meest interessante inzichten, zogenaamde ‘actionable insights’, waar de meeste groeikans voor jou organisatie zit. Deze kansgebieden zijn de voedingsbodem voor innovatie. MDesignThinking geeft hierin concrete aanbevelingen, gepresenteerd in een visuele rapportage.

Wil je hierna direct door naar het ontwerpen van de innovatie? Kijk dan bij propositie ontwerp

Cases

Consumer Insights