Skip to content

Propositie Ontwerp

In een propositie traject ga je vanuit diepgaand inzicht en begrip van jouw doelgroep een onderscheidend aanbod ontwerpen dat waarde heeft voor je klant. Het aanbod bestaat vaak uit een combinatie van product(en) en/of dienst(en) die tezamen een totaalervaring bieden rondom de aankoop, het gebruik en eventuele service van je product of dienst.

De stappen en tools van een propositie ontwerp traject:

  1. Actionable insights identificeren. In een inzichtsessie met een multidisciplinaire team uit je organisatie bespreken we wat we al over de doelgroep weten, we maken een behoeftenmap of we gebruiken de customer journey om inzichten in kaart te brengen. Gezamenlijk identificeren we de meest kansrijke inzichten voor innovatie. Indien nodig doen we aanvullend Consumer Insights onderzoek. 
  2. Propositie ontwerp. De actionable insights zijn het startpunt voor een creatieve innovatiesessie waarin out-of-the box en realistische ideeën worden bedacht voor producten, diensten en ervaringen die invulling geven aan de klantbehoefte en die je organisatie kan bieden. De beste ideeën worden uitgewerkt naar een of meer propositie concepten.
  3. Testen. Krijg snel inzicht in de kwaliteit van de concepten. MDesignThinkig helpt je met het opzetten van een concepttest of gecontroleerde pilot om de propositie concepten te testen op onderscheidenheid, relevantie, geloofwaardigheid en bv. gebruiksgemak. Met de inzichten uit het onderzoek worden concepten aangescherpt en geoptimaliseerd tot de definitieve propositie. Dit leggen we vast in een propositie template en een service blueprint. 
  4. Ontwikkelen & implementeren.  Deze stap gaat over het voorbereiden van het ‘go live’ moment van je propositie. Je ontwikkelt evt. nieuwe producten, je maakt een Plan voor implementatie voor hoe je mensen gaat trainen en systemen gaat inrichten die straks samen gaan zorgen voor een goede totaalervaring van de propositie en je maakt een Go To Market plan voor marketing en communicatie van de nieuwe propositie.

Afhankelijk van de vraag en behoefte kan MDesignThinking het proces en benodigde sessies begeleiden of onderdelen van het traject uitvoeren.

Voorwaarde voor een succesvol propositie ontwerp traject is dat mensen in de organisatie vanaf de start betrokken zijn en zich eigenaar voelen van de propositie. Na ontwerp volgt operatie en beheer dat een plek moet krijgen in je organisatie.

Een propositie ontwerp traject kan worden gecombineerd met een training propositie ontwerp. Als resultaat van de training werk je toe naar een concreet concept voor een nieuwe propositie, terwijl je ondertussen bekend raakt met de methode en bijbehorende tools en templates.

Expertises

Cases

Propositie Ontwerp